Alatised komisjonid

Arengu- ja eelarvekomisjon  
1 Hannes Soosaar komisjoni esimees
2 Ülle Rosin aseesimees
3 Aivar Saarela komisjoni liige
4 Katrin Rajamäe komisjoni liige
5 Aleksei Männiste komisjoni liige
6 Martin Tiik komisjoni liige
7 Krista Pint komisjoni liige
8 Tarmo Tomson komisjoni liige
   
Majanduskomisjon  
komisjoni esimees
2 Ants Rummel komisjoni aseesimees
3 Igor Zathejev komisjoni liige
4 Monika Linno komisjoni liige
5 Alla Aganitševa komisjoni liige
6 Janar Kihu komisjoni liige
7  
   
Hariduskomisjon  
1 Anne Paas komisjoni esimees
2 Marianne Kivimurd-Tarelkina komisjoni aseesimees
3 Maris Rohtla komisjoni liige
4 Heveli Ivask komisjoni liige
5 Triinu Dressel komisjoni liige
6 Nona Kolpakova komisjoni liige
7 Kristi Lõbu komisjoni liige
   
Kultuurikomisjon  
1 Laidi Zalekešina komisjoni esimees
2 Aivar Altmäe komisjoni aseesimees
3 Verner Mölder komisjoni liige
4 Sirle Tomson komisjoni liige
5 Jaan Rahuküla komisjoni liige
6 Anu Ots komisjoni liige
7 Valentina Jazõkova komisjoni liige
   
Sotsiaalkomisjon  
1 Ljudmilla Smirnova komisjoni esimees
2 Eliys Tomson komisjoni aseesimees
3 Aive Tamm komisjoni liige
4 Helju Kekiševa komisjoni liige
5 Eleonora Salus komisjoni liige
6 Anneli Kaasik komisjoni liige
7 Alfia Matrossova komisjoni liige
   
Revisjonikomisjon  
Ülle Rosin komisjoni esimees
Aleksei Männiste  komisjoni aseesimees
Arlo Säälik komisjoni liige
Aivar Altmäe komisjoni liige
Ljudmilla Smirnova komisjoni liige