Sport ja vaba aeg

4.02.18

Mustvee valla eelarvest on võimalik kodanikeühendustel taotleda toetust  vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, sotsiaali ning külaliikumise võimaluste laiendamiseks, kodanikualgatusliku tegevuse arendamiseks ning valla elanike koostöö soodustamiseks.

2018. a eelarvest toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus Mustvee Vallavalitsusele 15. veebruariks 2018. a e-postile info@mustvee.ee või tuua taotlus paberkandjal vallavalitsusse või teenuskeskusesse.

NB! MTÜd, kes esitasid taotluse 2017. a viimases kvartalis endistele omavalitsustele, ei pea uuesti taotlust esitama.

Täpsem info: Katrin Rajamäe, e-post: katrin@mustvee.ee, tel: 513 8333.

Ühenduste toetamise kord ja taotlusvorm:

Toimetaja: KATRIN RAJAMÄE