7.03.18
Ettepanekuid Mustvee valla 2018. a eelarveprojekti kohta, menetlemiseks volikogu alatistes komisjonides, saab esitada kuni 8.veebruarini 2018. a. vallavalitsuse kantseleisse või e-posti aadressile info@mustvee.ee
Toimetaja: KRISTA PINT

Mustvee valla 2018 aasta eelarve

Mustvee valla 2018 aasta eelarve võeti vastu 28.veebruari vallavolikogu istungil

2018 eelarve