Mustvee valla noortevolikogu kuulutab välja logokonkurssi

7.09.18

Juhend

Toimetaja: KRISTA PINT

Teade lapsevanematele

24.04.18

Mustvee Lasteaed, asukohaga Narva tn 24/1, Mustvee linn ja Sõpruse 88, Tiheda küla, ootab vanematelt, kes soovivad oma lapsele lasteaiakohta, avaldusi koha saamiseks 01.06.2018 – 15.06.2018 ja 01.08.2018 – 15.08.2018 Narva tn 24/1, Mustvee linn

Vajalikud dokumendid:

avaldus (vorm kohapeal) ja sünnitunnistuse koopia

Mustvee Lasteaia direktor

Haridus ja noorsootöö

Huvihariduse ja –tegevuse toetus lapsevanematele

Huvihariduse ja –tegevuse osaliseks rahastamiseks on toetust võimalik taotleda, kui õpilase ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Mustvee vallas.

Toetust makstakse järgmiste kulude katteks:

  • huvikoolis või huvitegevuses osalemise kohatasu või osalustasu;
  • transpordikulu;
  • vahendite soetamine;
  • võistlustel, konkurssidel, treeningkogunemistel jms osalemine.

Taotluses tuleb märkida õpilase ja tema esindaja andmed (nimi, kontaktandmed), huviringi või huvikooli nimetus, huviringi korraldaja, huvitegevuse ja huvihariduse toetuse liik ning taotletava toetuse suurus.

Taotlus tuleb esitada Mustvee Vallavalitsusele 15. veebruariks 2018. a digiallkirjastatult e-postile info@mustvee.ee või tuua paberkandjal vallavalitsusse või teenuskeskusesse.

Täpsem info: Raivo Vadi, e-post: raivo.vadi@mustvee.ee, tel: 505 6797

Mustvee haridusvõrgu analüüs

7.03.18
Lõpparuanne
Toimetaja: KRISTA PINT