« Tagasi

Algab eeltaotluste vastuvõtt Peipsiveere arenguprogrammi 2018. aasta tegevuskava koostamiseks

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere arenguprogrammi 2018. aasta tegevuskava koostamiseks.

Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlusaktiivsust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesist kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Kastre, Räpina ja Tartu vallas Peipsiäärse piirkonna arendamiseks (haldusreformi eelsed Alajõe, Iisaku, Lohusuu ja Tudulinna vald Ida-Viru maakonnas, Mustvee linn, Pala ja Kasepää vald Jõgeva maakonnas, Kallaste linn, Meeksi, Vara, Võnnu, Piirissaare, Peipsiääre ja Alatskivi vald Tartu maakonnas).

Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna omavalitsusüksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui projektis kavandatud tegevused kuuluvad organisatsiooni põhikirjaliste tegevuste hulka. 

Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on avatud 02. – 20. juuli 2018.  Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel  www.tartumaa.ee.

Palume Teil levitada Peipsiveere arenguprogrammi eeltaotluste esitamise vooru väljakuulutamise informatsiooni potentsiaalsete taotlejate hulgas enda poolt valitud kõige tõhusamal viisil.

Lisainfo

Tartumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialist Heili Uuk,

730 5216, 58862500, e-aadress heili.uuk@tartumaa.ee