« Tagasi

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi majandusspetsialisti ametikohale

Kandidaadilt eeldame:

 • kõrgharidus
 • töökogemus majandusvaldkonnas
 • kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide ja seadusandluse tundmine
 • B-kategooria juhilubade olemasolu

Kasuks tuleb:

 • arendusprojektide koostamise, juhtimise ja aruandluse kogemus
 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Majandusspetsialisti põhiülesanneteks on valla varade valdamise, kasutamise ja käsutamisega seonduvate küsimuste lahendamine, tänavavalgustuse korrashoiu tagamine, valla teede korrashoiu jälgimine, hoolduse ja remondi planeerimine ning korraldamine, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning soojamajanduse arendusprojektides osalemine riigihangete hankedokumentatsiooni ettevalmistamine, riigihangete menetlemine riigihangete riiklikus registris, lihthangete ettevalmistamine ja menetlemine, töövõtulepingute kavandite koostamine jne.

Pakume:

 • Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • Võimalust panustada uue omavalitsuse arendamisse;
 • Toredat töökollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • CV
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandidaat peab vastama avaliku teenistuse seaduse § 15 toodud nõuetele.

Tööle asumise aeg: 2. juuli 2018

Dokumendid palume esitada hiljemalt 25.juuniks 2018 e-posti aadressile info@mustveelv.ee.

Lisainformatsioon: Enn Kurg, enn.kurg@mustvee.ee , 5340 8942.