« Tagasi

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Voore Põhikooli direktori ametikohta täitmiseks

Kandideerijatele esitatavad nõuded:
vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;
teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja eelarvelise asutuse majandamise alustest;
juhtimiskompetentsus ja -kogemus
haridusvaldkonnas töötamise kogemus;
koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda.
 
Konkursil osalemiseks esitada:
motiveeritud avaldus koos palgasooviga;
elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
visioon Voore Põhikooli juhtimisest ja arengust (kuni kaks A4);
muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Tööle asumise aeg: august 2018
Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 6. augustiks 2018 Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu 28, Mustvee 49603 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile cv@mustvee.ee. märgusõnaga „Direktori konkurss" 
Täiendav info telefonil 5056797, Raivo Vadi  (Mustvee valla haridus- ja noorsootöö nõunik).