« Tagasi

Mustvee vallas Tammispää külas Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

                                                   

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõike 6 alusel Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavolikogu 27.06.2018 otsusega nr 44 jättis algatamata Mustvee vallas Tammispää külas Uueotsara (katastritunnus 42002:002:0118, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 0,45 ha)  ja Parikaennu (katastritunnus 42002:002:0065, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 0,44 ha) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on puhkeala rajamiseks lahenduse koostamine,  sh  ehitusõiguse  määramine  hooajaliste  majutushoonete rajamiseks.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on Ivar Kiin (ivar@fiskostar.ee),
Koostamise korraldaja on Mustvee Vallavalitsus (Pille Lapin, pille.lapin@mustvee.ee, 506 8432),
Koostaja OÜ Hendrikson & Ko (Jaana Veskimeister, jaana@hendrikson.ee),
Kehtestaja on Mustvee Vallavolikogu (info@mustvee.ee, 7726161).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise jäeti algatamata kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju ning ning keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lg 1 p 12 kohaselt planeerimismenetluse käigus.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Mustvee Vallavalitsuses (Tartu 28, Mustvee) E-R 9-16.00 või Mustvee valla dokumendiregistris.