SA Voore Aktiviseerimiskeskus otsib oma kollektiivi   HUVIJUHTI   kelle ülesandeks on noorte huvitegevuse ja vaba aja sisutamise korraldamine Voore kogukonnas ...

Voorele vajatakse huvijuhti

SA Voore Aktiviseerimiskeskus otsib oma kollektiivi   HUVIJUHTI   kelle ülesandeks on noorte huvitegevuse ja vaba aja sisutamise korraldamine Voore kogukonnas ...

Veekogudele ebapüsiva ja ohtliku jääkatte tekkimisega seoses on keelatud alates 13.01.2018 väljumine Peipsi järve jääle Jõgeva, Tartu ja Põlva maakonna piires jalgsi ja mootorsõidukitega.

Peipsi järve jääle minek keelatud

Veekogudele ebapüsiva ja ohtliku jääkatte tekkimisega seoses on keelatud alates 13.01.2018 väljumine Peipsi järve jääle Jõgeva, Tartu ja Põlva maakonna piires jalgsi ja mootorsõidukitega.

Hooldustööd toimuvad järgenevates asulates: Voorel , Mustvee vallas ajavahemikus 09:00-09:30 1. puurkaevus Voorel,  Mustvee...

Seoses veetöötlusjaama hooldustöödega võib esineda 11.01.2018 kuupäeval veetarbimise kohas veevarustuse häireid.

Hooldustööd toimuvad järgenevates asulates: Voorel , Mustvee vallas ajavahemikus 09:00-09:30 1. puurkaevus Voorel,  Mustvee...

Seoses läheneva aastavahetusega tuletavad Tehnilise Järelevalve Amet ja Tarbijakaitseamet meelde, et pürotehnika kasutamisel tuleb lähtuda iga konkreetse toote kasutusjuhendist ning järgida...

Õnnetuste ära hoidmiseks järgi pürotehnika kasutamisel ohutusnõudeid

Seoses läheneva aastavahetusega tuletavad Tehnilise Järelevalve Amet ja Tarbijakaitseamet meelde, et pürotehnika kasutamisel tuleb lähtuda iga konkreetse toote kasutusjuhendist ning järgida...

Mustvee Kultuurikeskuses algusega 10.00   Päevakord: 1. Sümboolika konkursi luhtunuks tunnistamine Ettekandjad: Katrin Rajamäe, Laidi Zalekešina   2. Mustvee...

Vallavolikogu istung nr.5, 28.12.2017

Mustvee Kultuurikeskuses algusega 10.00   Päevakord: 1. Sümboolika konkursi luhtunuks tunnistamine Ettekandjad: Katrin Rajamäe, Laidi Zalekešina   2. Mustvee...

Istungi aeg: 13.12.2017 kell 13.00 Toimumiskoht: Mustvee Kultuurikeskus Istungi päevakord: Mustvee valla haridusvõrgu analüüsi tuvustamine Ettekandja:Rivo Noorkõiv   ...

Mustvee Vallavolikogu istung nr.4

Istungi aeg: 13.12.2017 kell 13.00 Toimumiskoht: Mustvee Kultuurikeskus Istungi päevakord: Mustvee valla haridusvõrgu analüüsi tuvustamine Ettekandja:Rivo Noorkõiv   ...

Toimumise aeg: 29.11.2017 kell 16.00 Toimumise koht: Mustvee Kultuurikeskus Mustvee Kultuurikeskuses      Istungi päevakord koos eelnõudega:  ...

Mustvee Vallavolikogu istung nr.3

Toimumise aeg: 29.11.2017 kell 16.00 Toimumise koht: Mustvee Kultuurikeskus Mustvee Kultuurikeskuses      Istungi päevakord koos eelnõudega:  ...

Mustvee vallavolikogu esimesel istungil 27. oktoobril valiti volikogu esimeheks Aivar Saarela ja aseesimeheks Max Kaur.  

27. OKTOOBRIL VALITI MUSTVEE VALLAVOLIKOGU ESIMEES JA ASEESIMEES

Mustvee vallavolikogu esimesel istungil 27. oktoobril valiti volikogu esimeheks Aivar Saarela ja aseesimeheks Max Kaur.  

Mustvee vallavolikogu esimesel istungil 27. oktoobril valiti volikogu esimeheks Aivar Saarela ja aseesimeheks Max Kaur.