Uudised ja teated

« Tagasi

Riigivara kasutamiseks andmine

Riigivara kasutamiseks andmine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate Mustvee vallas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmist:

  1. Jõgeva maakond Mustvee vald Jaama küla Liisa kinnisasi (71301:001:0488; kasutusala pindala 8,70 ha; alghind 263.-, tagatisraha 66.-;
  2. Jõgeva maakond Mustvee vald Kiisli küla Saki kinnisasi (71301:001:0485; kasutusala pindala 7,71 ha; alghind 539.-, tagatisraha 135.-;
  3. Jõgeva maakond Mustvee vald Piilsi küla Kolgara kinnisasi (42001:001:0695; kasutusala pindala 8,93 ha; alghind 732.-, tagatisraha 183.-.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga

www.maaamet.ee