14. juulil algusega kell 14.00 toimub Voore Tuletõrje Seltsis päästeauto ristsed. Päästeauto õnnistab pastor Paul Gill, kohal on vaderid ja külalised kaugemalt. Nimepanekule on oodatud kogu...

14. juulil algusega kell 14.00 toimub Voore Tuletõrje Seltsis päästeauto ristsed.

14. juulil algusega kell 14.00 toimub Voore Tuletõrje Seltsis päästeauto ristsed. Päästeauto õnnistab pastor Paul Gill, kohal on vaderid ja külalised kaugemalt. Nimepanekule on oodatud kogu...

Jõgevamaal toimub kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine. Loomatuditõrje seaduse kohaselt on loomaomaniku l kohustus lasta oma lemmikule regulaarselt teha marutaudivastane...

Jõgevamaal toimub kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine.

Jõgevamaal toimub kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine. Loomatuditõrje seaduse kohaselt on loomaomaniku l kohustus lasta oma lemmikule regulaarselt teha marutaudivastane...

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse...

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse...

Hankedokument ja asendiplaanid  Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Hange "Mustvee valla kruusateede pindamine"

Hankedokument ja asendiplaanid  Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Hankedokument ja asendiplaanid Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Hange "Mustvee valla kattega teede korduspindamine"

Hankedokument ja asendiplaanid Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Mustvee Vallavolikogu 27. juuni istungi kokkuvõte Istungist võttis osa kokku 18 volikogu liiget Päevakorras Vallasekretär D.Utsar tegi ettepaneku päevakorrapunkt...

Vallavolikogu juunikuu istungi kokkuvõte

Mustvee Vallavolikogu 27. juuni istungi kokkuvõte Istungist võttis osa kokku 18 volikogu liiget Päevakorras Vallasekretär D.Utsar tegi ettepaneku päevakorrapunkt...

Leonhard Weiss Energy AS teostab Elektrilevi OÜ töövõtjana elektrivõrgu remondi- ja hooldustöid. Elektrilevi OÜ nimel teatame, et tööde teostamiseks toimub Teie tarbimiskohas 9.07 2018 kell...

Elektrikatkestus Voore külas 09.07.2018

Leonhard Weiss Energy AS teostab Elektrilevi OÜ töövõtjana elektrivõrgu remondi- ja hooldustöid. Elektrilevi OÜ nimel teatame, et tööde teostamiseks toimub Teie tarbimiskohas 9.07 2018 kell...

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018-2023 eelnõu avalik väljapanek toimub 2.-16.juuli 2018.a. Jäätmekava eelnõuga saab tutvuda Jõgeva vallamajas (Suur 5, Jõgeva linn) ja...

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018-2023 eelnõu avalik väljapanek

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018-2023 eelnõu avalik väljapanek toimub 2.-16.juuli 2018.a. Jäätmekava eelnõuga saab tutvuda Jõgeva vallamajas (Suur 5, Jõgeva linn) ja...

Järgmine nädal 01.07 - 04.07 külastavad Peterburi ajakirjanikud ja reisikorraldajad Peipsimaad. Aprilli kuus toimunud Peterburi kontaktseminaril olid antud reisikorraldajad...

Kontaktseminar turismiettevõtjatele

Järgmine nädal 01.07 - 04.07 külastavad Peterburi ajakirjanikud ja reisikorraldajad Peipsimaad. Aprilli kuus toimunud Peterburi kontaktseminaril olid antud reisikorraldajad...

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere arenguprogrammi 2018. aasta tegevuskava koostamiseks. Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere...

Algab eeltaotluste vastuvõtt Peipsiveere arenguprogrammi 2018. aasta tegevuskava koostamiseks

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere arenguprogrammi 2018. aasta tegevuskava koostamiseks. Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere...

Sotsiaalkindlustusamet taastab alates 1. juulist hüvitised lastele ja vanaduspensioniealistele mõeldud abivahenditele, mille hüvitamine käesoleva aasta veebruaris peatati. Abivahendi vajajad,...

Sotsiaalkindlustusamet taastab alates 1. juulist hüvitised lastele ja vanaduspensioniealistele mõeldud abivahenditele

Sotsiaalkindlustusamet taastab alates 1. juulist hüvitised lastele ja vanaduspensioniealistele mõeldud abivahenditele, mille hüvitamine käesoleva aasta veebruaris peatati. Abivahendi vajajad,...

Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust. Lisapuhkepäevi saab oma...

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad lisapuhkepäevi

Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust. Lisapuhkepäevi saab oma...

Lugupeetud Klient! 21.06.2018 toimub plaaniline elektrikatkestus Koolimäe joogiveepuhastis Voore külas. Elektrikatkestuse tegemine on vajalik seoses alajaama hooldetöödega. Töid teostatakse...

Veekatkestus Voorel 21.juunil

Lugupeetud Klient! 21.06.2018 toimub plaaniline elektrikatkestus Koolimäe joogiveepuhastis Voore külas. Elektrikatkestuse tegemine on vajalik seoses alajaama hooldetöödega. Töid teostatakse...

Hea klient 21.06.2018 kell 10:00 - 13:45 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil: (Saare Vallavara lepingud) 1. Voore keskuse 2 korterid 2. Voore keskuse 6...

Elektrikatkestus Voorel

Hea klient 21.06.2018 kell 10:00 - 13:45 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil: (Saare Vallavara lepingud) 1. Voore keskuse 2 korterid 2. Voore keskuse 6...

Hoolimata ennustatavast jaaninädala vihmast jätkub kogu Eestis suure tuleohuga aeg. See tähendab, et meie metsad, põllud ja ka koduaiad on pika kuivaperioodiga muutunud äärmiselt tuleohtlikuks...

Tee jaanituld ohutult !

Hoolimata ennustatavast jaaninädala vihmast jätkub kogu Eestis suure tuleohuga aeg. See tähendab, et meie metsad, põllud ja ka koduaiad on pika kuivaperioodiga muutunud äärmiselt tuleohtlikuks...

Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi alustas sel nädalal kiire interneti võrgu sooviavalduste kogumist. Eesmärk on saada üle-eestiline tervikpilt, mis võimaldab täpsemalt kaardistada...

Elektrilevi alustas üle-eestilise kiire interneti võrgu vajaduste kaardistamist

Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi alustas sel nädalal kiire interneti võrgu sooviavalduste kogumist. Eesmärk on saada üle-eestiline tervikpilt, mis võimaldab täpsemalt kaardistada...

Veemajandusprojekti raames renoveeriti ja laiendati Mustvee linna vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Sihtfinantseerimise leping sõlmiti juulis 2017, ning tööd lõpetati juuni alguses 2018. ...

Mustvee linna kanalisatsiooni- ja veeprojektist

Veemajandusprojekti raames renoveeriti ja laiendati Mustvee linna vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Sihtfinantseerimise leping sõlmiti juulis 2017, ning tööd lõpetati juuni alguses 2018. ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 6