Kutsume kõiki Mustvee linna ja selle lähiümbruse  neide, noorikuid ja daame  30.augustil 2018 kell 18.00  Kaitseliidu Mustvee majja  Tartu tn.38A NAISKODUKAITSE...

Tule Naiskodukaitse tutvustusüritusele

Kutsume kõiki Mustvee linna ja selle lähiümbruse  neide, noorikuid ja daame  30.augustil 2018 kell 18.00  Kaitseliidu Mustvee majja  Tartu tn.38A NAISKODUKAITSE...

2018. aastal toetab Mustvee vald oma 1. klassi astuvaid lapsi 100 euroga.   Ranitsatoetust on õigus saada Mustvee valla kooli esimesse klassi esmakordselt astuva lapse hooldusõigust...

Ranitsatoetus 1.klassi minejatele

2018. aastal toetab Mustvee vald oma 1. klassi astuvaid lapsi 100 euroga.   Ranitsatoetust on õigus saada Mustvee valla kooli esimesse klassi esmakordselt astuva lapse hooldusõigust...

Taasiseseisvumispäev on üks kolmest päevast aastas, mil Eesti lipud heisatakse kõigile elu-, äri-, büroohoonetele. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud...

Heiskame lipud 20.augustil !

Taasiseseisvumispäev on üks kolmest päevast aastas, mil Eesti lipud heisatakse kõigile elu-, äri-, büroohoonetele. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud...

                                                    ...
Jõgeva vallas alustab järjekordne leinatoetusgrupp lähedase kaotuse järgseks toetamiseks Kui oled viimastel aastatel kaotanud surma läbi oma lähedase, siis kutsume Sind leinagruppi, mis...

Leinatoetusgrupp lähedase kaotuse järgseks toetamiseks

Jõgeva vallas alustab järjekordne leinatoetusgrupp lähedase kaotuse järgseks toetamiseks Kui oled viimastel aastatel kaotanud surma läbi oma lähedase, siis kutsume Sind leinagruppi, mis...

Kandidaadi tööülesanneteks on igapäevane Mustvee Spordihoone juhtimine, teiste Mustvee valla spordihoonete ja -rajatiste haldamise korraldamine, Mustvee valla sporditöö korraldamine ning...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Mustvee Spordihoone juhataja ametikohta täitmiseks

Kandidaadi tööülesanneteks on igapäevane Mustvee Spordihoone juhtimine, teiste Mustvee valla spordihoonete ja -rajatiste haldamise korraldamine, Mustvee valla sporditöö korraldamine ning...

Kandideerijatele esitatavad nõuded: vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude...

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Voore Põhikooli direktori ametikohta täitmiseks

Kandideerijatele esitatavad nõuded: vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude...

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.08.2018. Täpsemat informatsiooni saab...

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.08.2018. Täpsemat informatsiooni saab...

Mustvee Muusika- ja Kunstikool pakub 2018/2019 õppeaastast tööd:     • klaveriõpetajale (0,5), Avinurmes     • solfedžoõpetajale (0,5) Avinurmes  ...

Mustvee Muusika- ja Kunstikool pakub tööd

Mustvee Muusika- ja Kunstikool pakub 2018/2019 õppeaastast tööd:     • klaveriõpetajale (0,5), Avinurmes     • solfedžoõpetajale (0,5) Avinurmes  ...

Planeerimisseaduse § 92 lõike 1 kohaselt vaatab üldplaneeringu üle kohaliku omavalitsuse volikogu iga viie aasta tagant. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõike 1 1 ...

Mustvee vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine

Planeerimisseaduse § 92 lõike 1 kohaselt vaatab üldplaneeringu üle kohaliku omavalitsuse volikogu iga viie aasta tagant. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõike 1 1 ...

14. juulil algusega kell 14.00 toimub Voore Tuletõrje Seltsis päästeauto ristsed. Päästeauto õnnistab pastor Paul Gill, kohal on vaderid ja külalised kaugemalt. Nimepanekule on oodatud kogu...

14. juulil algusega kell 14.00 toimub Voore Tuletõrje Seltsis päästeauto ristsed.

14. juulil algusega kell 14.00 toimub Voore Tuletõrje Seltsis päästeauto ristsed. Päästeauto õnnistab pastor Paul Gill, kohal on vaderid ja külalised kaugemalt. Nimepanekule on oodatud kogu...

Jõgevamaal toimub kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine. Loomatuditõrje seaduse kohaselt on loomaomaniku l kohustus lasta oma lemmikule regulaarselt teha marutaudivastane...

Jõgevamaal toimub kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine.

Jõgevamaal toimub kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine. Loomatuditõrje seaduse kohaselt on loomaomaniku l kohustus lasta oma lemmikule regulaarselt teha marutaudivastane...

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse...

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse...

Hankedokument ja asendiplaanid  Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Hange "Mustvee valla kruusateede pindamine"

Hankedokument ja asendiplaanid  Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Hankedokument ja asendiplaanid Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Hange "Mustvee valla kattega teede korduspindamine"

Hankedokument ja asendiplaanid Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 7