Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Peipsi Gümnaasiumi ja Mustvee Kooli direktori ametikoha täitmiseks.

23.03.18
Peipsi Gümnaasium (Narva 24, Mustvee) ja Mustvee Kool (Tartu 11, Mustvee) on Mustvee Vallavalitsuse hallatavad munitsipaalkoolid. Võtame tööle kahele koolile ühise direktori, kelle tööülesanneteks on tagada koolide õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning üldine areng.
 
Kandidaadilt ootame: 
- valmisolekut viia kaks kooli ühise juhtimise alla; 
- julgeid visioone ja oskust neid koostöös kooliperedega ellu viia;  
- valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist;  
- väga head koostööd kohaliku kogukonnaga, ettevõtjatega ja teiste haridusasutustega;  
- nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded: 
- magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; 
- juhtimiskompetentsus ja -kogemus; 
- väga head teadmised haridusvaldkonnas.
 
Kandideerijatel esitada: 
- motiveeritud avaldus; 
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik; 
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 
- visioon Mustvee koolide rollist ja arenguvõimalustest vallakeskuse haridusasutustena (kuni kaks A4);
- kandidaadi soovil muud dokumendid.
 
Tööle asumise aeg: juuni- juuli 2018
Töö asukoht: Mustvee
 
Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 20. aprilliks 2018 Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu 28, Mustvee 49603 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile cv@mustvee.ee. märgusõnaga „Direktori konkurss" 
Täiendav info telefonil 5056797, Raivo Vadi  (Mustvee valla haridus- ja noorsootöö nõunik).
Toimetaja: JANEK ROMANOVITŠ