Mustvee valla territooriumil kehtivad üldplaneeringud

18.06.18

Mustvee valla territooriumil kehtib käesoleval ajal seitse üldplaneeringut: 

Jrk nr

Üldplaneeringu nimetus

Kehtestamisinfo

1.

Mustvee linna üldplaneering

linnavolikogu 28.02.2012 määrus nr 1

2.

Kasepää valla üldplaneering

vallavolikogu 30.08.2013 otsus nr 26

3.

Saare valla üldplaneering

vallavolikogu 27.01.2010 määrus nr 1

4.

Avinurme valla üldplaneering

vallavolikogu 12.10.2017 otsus nr 163

5.

Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering (kehtib 3 km laiuses rannavööndis)

vallavolikogu 07.03.2011 otsus nr 4

6.

Lohusuu valla üldplaneering (kehtib 3 km laiusest rannavööndist väljapoole jääval alal)

vallavolikogu 21.09.1999 otsus nr 118

7.

Torma valla üldplaneering

vallavolikogu 16.06.2009 määrus nr 99

 

Toimetaja: KRISTA PINT

Mustvee linna üldplaneering

Kasepää valla üldplaneering

Saare valla üldplaneering

18.05.18

Saare valla üldplaneering

Kaart

Kääpa

Voore

Toimetaja: KRISTA PINT

Lohusuu valla üldplaneering

Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering

Maakonnaplaneeringud