Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi direktori ametikoha täitmiseks

12.04.18

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Peipsi Gümnaasiumi ja Mustvee Kooli direktori ametikoha täitmiseks.

Peipsi Gümnaasium (Narva 24, Mustvee) ja Mustvee Kool (Tartu 11, Mustvee) on Mustvee Vallavalitsuse hallatavad munitsipaalkoolid. Võtame tööle kahele koolile ühise direktori, kelle tööülesanneteks on tagada koolide õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning üldine areng.

Kandidaadilt ootame: 
valmisolekut viia kaks kooli ühise juhtimise alla; 
julgeid visioone ja oskust neid koostöös kooliperedega ellu viia;  
valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist;  
väga head koostööd kohaliku kogukonnaga, ettevõtjatega ja teiste haridusasutustega;  
nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi.

Kandidaadile esitatavad nõuded
magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; 
juhtimiskompetentsus ja -kogemus; 
väga head teadmised haridusvaldkonnas.

Kandideerijatel esitada: 
motiveeritud avaldus; 
elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik; 
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 
visioon Mustvee koolide rollist ja arenguvõimalustest vallakeskuse haridusasutustena (kuni kaks A4);
kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg: juuni- juuli 2018

Töö asukoht: Mustvee

Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 20. aprilliks 2018 Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu 28, Mustvee 49603 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile cv@mustvee.ee. märgusõnaga „Direktori konkurss"

Täiendav info telefonil 5056797, Raivo Vadi  (Mustvee valla haridus- ja noorsootöö nõunik).

 

Toimetaja: KRISTA PINT

Mustvee Vallavalitsus võtab tööle sekretär-registripidaja

12.04.18

Sekretär-registripidaja Lohusuu teenuskeskusesse

Sekretär-registripidaja põhiülesanneteks on Lohusuu teenuskeskuse asjaajamine, piirkonna elanike teenindamine ja rahvastikuregistri toimingute tegemine.

Kandidaadilt eeldame:

·         vähemalt keskharidus;

·         kehtivat kutsetunnistust perekonnaseisutoimingute tegemiseks või selle omandamist;

·         eesti keele valdamist kõrgtasemel;

·         heal tasemel vene keele oskust;

·         oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;

·         asjaajamiskorra tundmist ja rakendamise oskust;

·         head suhtlemis- ja väljendusoskust.

Pakume:

·         motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;

·         võimalust panustada uue omavalitsuse arendamisse;

·         toredat töökollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

·         CV;

·         motivatsioonikiri;

Tööle asumise aeg: 1. mai 2018

Asukoht: Mustvee Vallavalitsus, Lohusuu teenuskeskus

Kandideerimistähtaeg: 23. aprill 2018

Dokumendid palume esitada e-posti aadressile info@mustvee.ee

Lisainformatsioon: Daisy Utsar, daisy.utsar@mustvee.ee
Toimetaja: KRISTA PINT

Mustvee Vallavalitsus võtab tööle Vabaajakeskuse juhataja

12.04.18

Mustvee Vallavalitsus võtab tööle Lohusuu Vabaajakeskuse juhataja

Vabaajakeskuse juhataja põhiülesanneteks on lisaks vabaajakeskuse töö juhtimisele Mustvee valla Lohusuu piirkonna kultuuritöö juhtimine ja koordineerimine, arengu eelduste loomine, turismivaldkonnaga tegelemine ning huvi- ja sporditegevuse koordineerimine ja arendamine.

 

Kandidaadilt eeldame:

·         vähemalt keskharidust;

·         töökogemust kultuuritöö valdkonnas;

·         projektide kirjutamise oskust;

·         väga heal tasemel eesti keele oskust;

·         vene keele oskust vähemalt suhtlustasemel;

·         algatusvõimet ja loomingulisust;

·         head suhtlemis- ja väljendusoskust;

·         valmisolekut tööks õhtusel ajal, nädalavahetustel ja riigipühadel;

·         juhilubade olemasolu.

Pakume:

·         motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;

·         võimalust panustada uue omavalitsuse arendamisse;

·         toredat töökollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

·         CV;

·         motivatsioonikiri;

 

Tööle asumise aeg: 1. mai 2018

Asukoht: Mustvee Vallavalitsus, Lohusuu teenuskeskus

Kandideerimistähtaeg: 23. aprill 2018

 

Dokumendid palume esitada e-posti aadressile info@mustvee.ee

Lisainformatsioon: Daisy Utsar, daisy.utsar@mustvee.ee, 55683418
Toimetaja: KRISTA PINT