Mustvee Valla Aasta Tegu 2018

Mustvee vald tänas oma tublisid tegijaid EV 101 pühendatud pidulikul kontsert-aktusel Mustvee Kultuurikeskuses 20.veebruaril.

Mustvee valla auhind „Aasta Tegu" on tunnustus, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on Mustvee vallas aunimetuse omistamisele eelneval aastal korda saatnud tegevuse või korraldanud sündmuse, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke või toonud vallale tuntust.

 Aasta Tegu valimisel osalesid veebiküsitluse kaudu valla elanikud, tiitli andmise otsustas vallavalitsus 14.veebruari istungil

2018. aasta nominentideks olid:

  1. Grossi toidukaubad kaupluse avamine Mustvee linnas
  2. Olerex tankla avamine Mustvee linnas
  3. Loodusainete õppeklassi avamine Mustvee koolis
  4. Tiheda lasteaiahoone rekonstrueerimistööd
  5. Võtikvere – Mustvee teelõigu rekonstrueerimine
  6. Mustvee valla aastapäeva matk Mustvee – Avinurme
  7. Jahtklubi hoone avamine Mustvees

Tasavägise hääletuse tulemusena anti seekord välja kaks tiitlit Mustvee valla aasta tegu 2018

 Mustvee Jahtklubi 

Mustvee Jahtklubi rajas LEADER projekti toel 2018.aastal õppehoone Mustvee linna.
Jahtklubi korraldab väikelaevajuhtide koolitusi, et Peipsi järv oleks aktiivselt kasutuses vabaajaveetmise kohana. Jahtklubil on plaanis lisaks koolitustegevusele hakata korraldama laagreid noorte merendusalase huvi kasvatamiseks. 

OG Elektra AS 

OG Elektra AS rajas aastal 2018 kaupluse Mustvee linna. Koos kauplusega rajati korralik kergliiklustee kaupluse juurest kuni Tartu tänavani, samuti asfalteeriti üks lõik Tähe tänavast.  Uus kauplus parandab kohalike ostlemise võimalusi. Avatud kauplus loob ostjatele paremaid tingimusi nii kauba valiku osas, lühendab järjekordi ning mõjutab ka kaupade hindade kujunemist