1. Peipsimaa valdade koostööst ja Peipsimaa Turism tegevusest
2. Tiheda Lasteaia ja Mustvee Lasteaia ümber korraldamine Mustvee Lasteaiaks
3. Mustvee valla noortevolikogu tegutsemise kord
4. Kogukonnakogu statuudi I lugemine
5. Maa hindamise seaduses ja maareformi seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele
6. Vallavanema puhkusele lubamine
7. Vallavalitsuse info
8. Komisjonide info,mitmesugust