« Back

Energiahüvitise maksmist pikendati aprillikuuni

Riigihalduse ministri ettepanekul pikendas valitsus eile kuni keskmise sissetulekuga perede energiahindade kallinemise hüvitamise meedet. Kui esialgu oli viimaseks hüvitatavaks kuuks märts, siis nüüd saab kohalike omavalitsuste kaudu toetust küsida ka aprillikuu elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete eest. Kokku saab seega energiahindade kallinemiseks hüvitist kaheksa kuu eest.

„Soovime Eesti peredele jätkuvas kõrgete energiahindadega olukorras abiks olla," sõnas riigihalduse minister Jaak Aab. „Ka aprillis on enamasti kütte vajadus ning Eestis on rohkelt majapidamisi, kus elektriküte on peamine toasooja allikas." 

1. märtsi seisuga on omavalitsustele esitatud pea 73 000 hüvitise taotlust. Linnad ja vallad on teinud 52 000 väljamakset kogusummas 7,6 miljonit eurot ning keskmiseks toetussummaks on kujunenud 147 eurot.  

Seni on toetusest 86% läinud elektrikulude hüvitamiseks, 10% gaasi- ja 5% kaugkütteks. Kuni keskmise sissetulekuga peredele hüvitatakse elektri-, gaasi- ja küttearvete alusel konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses.  

Hüvitist energiakulude katteks saab pere, kelle sissetulekud jäävad alla mediaantaseme. Seda arvutatakse ühe täiskasvanu kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase inimese kohta 563 eurot ja 13 või nooremate laste kohta 338 eurot. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 kuus ja alampiir 10 eurot taotluse kohta.     

Lisainfo energiahinna tõusu leevendamise riiklike meetmete kohta: www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine.   

Sigrid Laev 
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Rahandusministeerium
5635 7157
https://www.facebook.com/rahandusministeerium/

www.rahandusministeerium.ee
blogi.fin.ee