« Back

Seoses muutunud jääoludega piiriveekogudel

Luban väljumise Peipsi järve jääle Jõgeva ja Tartu maakonna piires järgnevate piirangutega:
Jääle väljumine on lubatud ainult jalgsi kuni 2 kilomeetri kaugusele kaldast.
- Keelatud on väljuda järvele transpordivahenditega (v.a kutselised kalurid täites eelnevalt kokku
lepitud jääl viibimise ohutusnõudeid).
- Keelatud on väljumine jääle Raadna küla ja Narva jõe lähte vahelisel alal.
Endiselt kehtivad varasemalt sätestatud piirangud
- Lubatud on väljumine Lämmi- ja Pihkva järve
jääle, Eesti Vabariigile kuuluval veealale, jalgsi ning maastikusõidukitega.
- Pabra, Vaniku ja Kriiva järvede jääle väljumine on lubatud ainult jalgsi.
- Keelatud väljuda Pattina järve jääle, seda nii transpordivahenditega kui jalgsi.
- Võimalusel vältida lähenemist Võhandu jõe ning Ranna-Pungerja jõe suudmele ning
Salusaarele lähemale kui 200 meetrit. Samuti olla ettevaatlik väljudes Piirissaare kagunurgast.
Nimetatud kohtades võib jää olla kohati ohtlik.