« Back

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi MUSTVEE KOOLI JA PEIPSI GÜMNAASIUMI DIREKTORI leidmiseks

Peipsi Gümnaasium (Narva tn 24, Mustvee linn) ja Mustvee Kool (Tartu tn  11, Mustvee linn) on Mustvee Vallavalitsuse hallatavad munitsipaalkoolid. Võtame tööle kahele koolile ühise direktori, kelle tööülesanneteks on tagada koolide õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning üldine areng. Ootame direktori kandidaadilt valmidust tagada eestikeelsele õppele üleminek Peipsi Gümnaasiumis.

Ootame sind kui: oled koostöine juht, kes väärtustab innovatsiooni ja kaasavat juhtimist ning soovid panustada valla haridusvõrgu arengusse.

 

Nõuded kandidaadile:

magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

juhtimiskompetentsid;

eesti keele oskus C1 tasemel;

väga head teadmised haridusvaldkonnast;

vastutustunne, korrektsus ja täpsus analüüsi- ning planeerimisoskus.

 

Kandideerimine:

Kandideerimiseks  palume saata Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, 49603 Jõgevamaa või e-postiaadressile info@mustvee.ee   järgmised dokumendid:

kirjalik avaldus konkursil osalemise kohta;

elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid;

visioon õppeasutuste arenguvõimaluste kohta (A4);

osaleja soovil muud dokumendid.

 

Konkursi tähtaeg: 18.07.2023

Küsimuste korral kontakteeru: haridusspetsialist Gaile Vask e-post gaile.vask@mustvee.ee telefon 5328 5763.