« Back

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaalosakonna juhataja leidmiseks

Sotsiaalosakonna juhataja peamisteks tööülesanneteks on Mustvee vallas sotsiaalteenuste arendamine, valdkonna tegevuste korraldamise koordineerimine ning koostöövõrgustiku loomine, tegevuste koordineerimine tagamaks valla elanikele parem elukvaliteet ja toimetulek ühiskonnas.

Kandidaadilt eeldame:

•vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• erialalast kõrgharidus ja töökogemust;
• eesti keele oskust kõrgtasemel, vene keele oskust suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide ja andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada kontoritarkvara;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.

Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• valdkondlikuks tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (MS Office, STAR, DHS Delta);
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida peetakse oluliseks.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Dokumendid märksõnaga „Sotsiaaltöö peaspetsialist", palume esita hiljemalt 03.detsembriks 2023 Mustvee Vallavalitsuse aadressil Tartu tn 28, 49603 Mustvee linn või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@mustvee.ee
Lisainfo: vallavanem Indrek Kullam, telefon 514 1647, e-post marju.soop@mustvee.ee