« Tagasi

HANGE "SOOJUSENERGIA OSTMINE"

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Soojusenergia ostmine Voore Kooli hoone ja 18 korteriga elamu 12 korteri varustamine soojusenergiaga "

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Lepingu tingimused

Pakkumuse esitamise ettepanek

Maksumusvorm