« Tagasi

Hinnapakkumuse küsimine "MUSTVEE VALLA HOONETE JA RAJATISE LAMMUTAMISTÖÖD

Pakkumuskutse "MUSTVEE VALLA HOONETE JA RAJATISE LAMMUTAMISTÖÖD"

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid vastavalt Mustvee valla hankekorrale (vastu võetud 17.01.2018 nr 2) osalema alla lihthanke piirmäära jäävas hankes, mille tulemusena sõlmitakse leping järgmiste hoonete ja rajatiste lammutamiseks:

  1. Avinurme alevik, Võidu tn 16b
  2. Avinurme alevik, Põllu tn 12
  3. Mustvee linn, Pihkva tn 2
  4. Voore küla, Voore keskus 2

Hange on jaotatud osadeks – pakkuja võib teha pakkumise 1-4 osale. Leping sõlmitakse iga osa kohta eraldi. Lepinguline maksumus makstakse lepingus peale tööde teostamist akti alusel.

Tööde teostamiseks koostada ja esitada lammutustööde põhiprojekt. Tööde lõpetamisel esitada Mustvee Vallavalitsusele jäätmeõiend ehitusjäätmete käitlemise kohta. Hankijal on õigus jätta uute asjaolude ilmnemisel lepingud sõlmimata.

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna Mustvee Vallavalitsusele e-postiga aadressile info@mustvee.ee hiljemalt 11. mai kell 16:00. Soovitame pakkujatel objektidega eelnevalt tutvuda.

Lisa 1 Hanke osad