Mustvee valla kalapeod 2021

Projektiga jätkatakse traditsioonilisi kalandusega seotud üritusi Mustvee vallas. Kalapeod koguvad populaarsust külastajate hulgas ja populariseerivad kalanduskultuuri terves Eestis.

Projekti raames korraldati Mustvee vallas perioodil 2021 järgmised kalandusüritused:

1. Mustvee sügislaada kalandusteemaline õpituba 2021 septembris
2. Kalevipoja Kala ja Veefestival 2021 augustis Kasepääl
3. Kääpa OTTi sügispeo kalandusõpituba 2021 septembris

Projekti rahastati Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist summas 15 984 eurot.