Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise järgmise Mustvee vallas asuva kinnisasja müümiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Võtikvere küla Prügila kinnisasi...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise järgmise Mustvee vallas asuva kinnisasja müümiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Võtikvere küla Prügila kinnisasi...

Olete palutud ja oodatud ühisele matkale pühapäeval 21.oktoobril kell 10.30 Matk toimub kunagise Avinurme-Sonda raudtee tammil. 16 km matka alustatakse kahest lähtepunkist – Mustvee poolt...

Osale sügisesel ühismatkal 21.oktoobril

Olete palutud ja oodatud ühisele matkale pühapäeval 21.oktoobril kell 10.30 Matk toimub kunagise Avinurme-Sonda raudtee tammil. 16 km matka alustatakse kahest lähtepunkist – Mustvee poolt...

17.-18. oktoobril 2018  Mustvee Vallavalitsuses (Mustvee linnas ja Kasepääl) rahvastikuregistri toiminguid ( elukoha, sünni ja surma  registreerimine ) ei tehta -  ametnikud...

17.-18. oktoobril rahvastikuregistritoiminguid Mustvees ja Kasepääl ei tehta

17.-18. oktoobril 2018  Mustvee Vallavalitsuses (Mustvee linnas ja Kasepääl) rahvastikuregistri toiminguid ( elukoha, sünni ja surma  registreerimine ) ei tehta -  ametnikud...

Tunnustamine

Tunnustame kodanikeühendusi

Tunnustamine

Eesti Naabrivalve ühing on aastaid läbi viinud konkurssi „Hea Naaber" parima naabri leidmiseks MTÜ Eesti Naabrivalve kutsub ka sel aastal kõiki Eesti elanikke 08.10.2018 - 21.10.2018 osalema...

Konkurss parima naabri leidmiseks

Eesti Naabrivalve ühing on aastaid läbi viinud konkurssi „Hea Naaber" parima naabri leidmiseks MTÜ Eesti Naabrivalve kutsub ka sel aastal kõiki Eesti elanikke 08.10.2018 - 21.10.2018 osalema...

Iisaku-Tudulinna-Avinurme maanteel km 28,47oleva Maetsma silla sulgemine koormuskatsetusteks toimub 16.oktoobril k.a. kella 13-15. Ümber saab sõita Vadi-Jõemetsa kaudu.  Warren Safety...

Maetsma silla sulgemine 16.oktoobril

Iisaku-Tudulinna-Avinurme maanteel km 28,47oleva Maetsma silla sulgemine koormuskatsetusteks toimub 16.oktoobril k.a. kella 13-15. Ümber saab sõita Vadi-Jõemetsa kaudu.  Warren Safety...

Kutsume ülesse valla spordiklubisid ja ühendusi olema aktiivsed taotlemaks rahastust oma ideedele ja üritustele 2019 aastal.  INFOLINK    

Lähenevad Projektide esitamise tähtajad 2019 aastaks!

Kutsume ülesse valla spordiklubisid ja ühendusi olema aktiivsed taotlemaks rahastust oma ideedele ja üritustele 2019 aastal.  INFOLINK    

4.oktoobril 2018 kuulutati Jõgeva Kultuurikeskuses toimunud pidulikul tänuõhtul välja Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise tulemused. Mustvee piirkonna ettevõte 2018 on Birger OÜ . ...

Jõgevamaa parimate ettevõtete seas 2018 aastal on kolm Mustvee valla ettevõtet

4.oktoobril 2018 kuulutati Jõgeva Kultuurikeskuses toimunud pidulikul tänuõhtul välja Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise tulemused. Mustvee piirkonna ettevõte 2018 on Birger OÜ . ...

Mustvee Vallavolikogu algatas 26.09.2018 otsusega nr 63 Mustvee valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Üldplaneeringu eesmärk on ühtlustada...

Teade Mustvee valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise kohta

Mustvee Vallavolikogu algatas 26.09.2018 otsusega nr 63 Mustvee valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Üldplaneeringu eesmärk on ühtlustada...

02. oktoobril 2018, toimus Mustvee Kultuurikeskuse galeriis meie valla spordiinimeste ümarlaud. Tegemist oli esmakordse sedalaadi suurema kokkusaamisega. Kohale oli tulnud rõõmustavalt palju...

Mustvee valla spordiinimeste ümarlaud

02. oktoobril 2018, toimus Mustvee Kultuurikeskuse galeriis meie valla spordiinimeste ümarlaud. Tegemist oli esmakordse sedalaadi suurema kokkusaamisega. Kohale oli tulnud rõõmustavalt palju...

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 2 lõike 6, Mustvee Vallavalitsuse 1. märtsi 2018 määruse nr 9 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 3 lõike 4 alusel, Mustvee...

Mustvee valla eelarve strateegia avalikustamine ja avaliku arutelu korraldamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 2 lõike 6, Mustvee Vallavalitsuse 1. märtsi 2018 määruse nr 9 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 3 lõike 4 alusel, Mustvee...

  Rakvere tänava ruumikuju muutmise otsuse eelnõu avalikustamine Mustvee Vallavalitsus suunas avalikustamisele Avinurme alevikus ja Kõveriku külas asuva Rakvere tänava ruumikuju...

Rakvere tänava ruumikuju muutmise otsuse eelnõu avalikustamine

  Rakvere tänava ruumikuju muutmise otsuse eelnõu avalikustamine Mustvee Vallavalitsus suunas avalikustamisele Avinurme alevikus ja Kõveriku külas asuva Rakvere tänava ruumikuju...

Jõgevamaa Arendus ja Ettevõtluskeskuse eestvedamisel toimub ettevõtluse nädala raames 5. oktoobril ettevõtjate infopäev Jõgeva Kultuurikeskuse Kammersaalis, Aia 6 . Ettevõtjatele annavad...

Ettevõtjate infopäev Jõgeval 5.oktoobril

Jõgevamaa Arendus ja Ettevõtluskeskuse eestvedamisel toimub ettevõtluse nädala raames 5. oktoobril ettevõtjate infopäev Jõgeva Kultuurikeskuse Kammersaalis, Aia 6 . Ettevõtjatele annavad...

Kuulutus

Jõgevamaa ettevõtlusnädal

Kuulutus

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse arendusnõuniku ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)   Ametikoha põhiülesanded: Arengukavade ja teiste...

Konkurss arendusnõuniku ametikohale

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse arendusnõuniku ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)   Ametikoha põhiülesanded: Arengukavade ja teiste...

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse lastekaitse spetsialisti ametikohale   Lastekaitse spetsialisti peamised tööülesanded: abivajajate informeerimine ja nõustamine...

Konkurss lastekaitse spetsialisti ametikohale

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse lastekaitse spetsialisti ametikohale   Lastekaitse spetsialisti peamised tööülesanded: abivajajate informeerimine ja nõustamine...

 Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Ulvi küla Pumbajaama (16402:003:0356; 0,3...

Avalik kirjalik enampakkumine riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks

 Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks: Jõgeva maakond Mustvee vald Ulvi küla Pumbajaama (16402:003:0356; 0,3...

AS Emajõe Veevärk annab teada, et 25.septembril 2018 toimub plaaniline veekatkestus Voore külas. Katkestus toimub ajavahemikul 10:00 – 12:00 Veekatkestus on seotud torustike ümberehitustöödega....

Veekatkestus Voorel

AS Emajõe Veevärk annab teada, et 25.septembril 2018 toimub plaaniline veekatkestus Voore külas. Katkestus toimub ajavahemikul 10:00 – 12:00 Veekatkestus on seotud torustike ümberehitustöödega....

Liinide 221 ja 221-1 sõiduplaanid muutuvad alates 24. septembrist Esmaspäevast, 24.09 alates muutub liini 221 väljumisaeg Mustveest, senise 7.00 asemel 6.55. Liin ei läbi hommikul...

Liinide 221 ja 221-1 sõiduplaanid muutuvad alates 24. septembrist

Liinide 221 ja 221-1 sõiduplaanid muutuvad alates 24. septembrist Esmaspäevast, 24.09 alates muutub liini 221 väljumisaeg Mustveest, senise 7.00 asemel 6.55. Liin ei läbi hommikul...