« Tagasi

Kirjalik enampakkumine riigi omandis olevate kinnisasjade kasutusse andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis olevate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Keskkonnaministri 27.08.2018 käskkirja nr 1-2/18/645 alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks Mustvee vallas asuvad järgmised riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad:

1. Jõgeva maakond Mustvee vald Jaama küla Liisa kinnisasi (71301:001:0488; 8,70 ha; kasutusala pindala 7,12 ha; (M)) alghind 168.-, tagatisraha 42.-;

2. Jõgeva maakond Mustvee vald Kiisli küla Saki kinnisasi (71301:001:0485; 7,71 ha; kasutusala pindala 6,91 ha; (M)) alghind 345.-, tagatisraha 86.-.

Pakkumisi saab kirjalikult esitada kuni 25.09.2018 kella 10.30ni.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.