« Tagasi

KOP-i taotlusvoor ja infopäev

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvoor ootab MTÜde taotlusi
1. oktoobri kella 16.30-ks.

Programm toetab mittetulundusühendusi kogukonna ühtsust tugevdavates tegevustes, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvatamisel, koostöö arendamisel ja tegevuseks vajalike investeeringute elluviimisel.

Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:

Meede 1: Kogukonna areng – toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2: Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot ja minimaalne nõutav omafinantseering on 10% projekti summast.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad, avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus ega riik ja mis tegutsevad küla, külade, valla, linna või asumi piires.

Maakondlikud organisatsioonid saavad olla taotlejaks juhul, kui nad on maakonnas tegutsevate  juriidiliste ühenduste katusorganisatsioon.

Taotlusvormid, programmi määrus ja muud taotlemisega seotud dokumendid on kättesaadavad Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodulehel https://www.jaek.ee/sugisvoor-2018

Digitaalselt allkirjastatud taotlus ja eelarve (sõltuvalt projektist ka nõutud lisadokumendid) tuleb saata hiljemalt 1. oktoobri kella 16.30 Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusesse
e- postile kop@jaek.ee.

Infopäev taotlejatele on: 11. septembril kella 15.00 - 17.00 Jõgeva Riigimajas, Suur tn 3, Jõgeval   Registreeri!

Infopäeval teeme kokkuvõtte 2018 kevadvooru tulemustest, vaatame praktilisi näiteid, kuidas kirjutada paremaid taotlusi ja tuletame meelde KOP programmist taotlemise tingimused ja põhinõuded.

Lisainfo ja projektide nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja, telefon 520 8423, e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.