« Tagasi

Konkurss arendusnõuniku ametikohale

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse

arendusnõuniku ametikohale

(ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

 

Ametikoha põhiülesanded:

 • Arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentide väljatöötamine ja koostamise korraldamine;
 • Projektitaotluste koostamise koordineerimine, projektide tutvustamine;
 • Valla osalusega siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide koordineerimine (sh koostöö sõpruslinnade ja koostööorganisatsioonidega);
 • Välisvahenditest rahastatavate projektide koostamine, juhtimine ja aruandlus;
 • Valla esindajana osalemine arengudokumentide menetluses ja oma valdkonna koostöövõrgustikes;
 • Valdkonna koostöövõrgustike tegevuse koordineerimine;
 • E-teenuste ja selle valdkonnaga seotud projektide arendamine;
 • Hallatavate asutuste nõustamine projektitaotluste koostamisel;
 • Turismimajanduse arengu ja turismialase teabe levitamise koordineerimine.

Kandidaadilt eeldame:

 • Kõrgharidust;
 • Vähemalt 3-aastast töökogemust teenistuskoha valdkonnas;
 • Projektijuhtimise alaseid teadmisi ja oskusi;
 • Teadmisi strateegilisest planeerimisest ja arengukavade koostamisest;
 • Eesti ja inglise keele valdamist kõrgtasemel;
 • Oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • Head suhtlemis- ja väljendusoskust.

Pakume:

 • Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • Võimalust panustada uue omavalitsuse arendamisse;
 • Toredat töökollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • CV
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga

Tööle asumise aeg: november 2018

Asukoht: Mustvee vallavalitsus, Mustvee linn

Kandideerimistähtaeg: 10. oktoober 2018

Dokumendid palume esitada e-posti aadressile info@mustvee.ee

Lisainformatsioon: Katrin Rajamäe, katrin@mustvee.ee, 513 8333.