« Tagasi

Mustvee valla spordiinimeste ümarlaud

02. oktoobril 2018, toimus Mustvee Kultuurikeskuse galeriis meie valla spordiinimeste ümarlaud.
Tegemist oli esmakordse sedalaadi suurema kokkusaamisega. Kohale oli tulnud rõõmustavalt palju osalejaid pea kõikidest piirkondadest. Erinevatel põhjustel ei saanud tulla Lohusuu kogukonna esindajad. Ühise laua taga oli kokku 16 osalejat.

Hakatuseks tutvustas Mustvee spordihoone juhataja ennast ja siis sai sõna tervituseks vallavanem. Peale avasõnasid sai minna päeva oluliste teemade juurde. Rühmatööna said iga piirkonna esindused kaardistada olukorda oma piirkonnas. Tekkis aktiivne arutelu ka väikeste gruppide sees. Vajalik info igal juhul edasi liikumiseks. Eks igal piirkonnal on omad mured, asjad mis vajavad muutmist ja parandamist. Samas sai selgeks et meil on erinevates piirkondades palju ägedaid traditsioone, üritusi.

Samuti spordirajatisi, mis on erinevas seisus. Spordirajatiste hetkeolukord, nende haldamine ja hõivatus ning avatus vallarahvale on hetke üks peamisi teemasid. Samuti see, kuidas kaasata rohkem valla noori ja ka teisi inimesi rohkem sporti harrastama. Põgusalt vahetati mõtteid ka sellel teemal milline võiks olla spordirajatiste edasine haldamismudel. Kohalolnud leidsid, et täna puudub ühtne koordineerimine ja et edaspidi võiks seda teha kogu valda hõlmav Mustvee Valla Spordikeskus. Väiksemad rajatised võiksid olla ka edaspidi kohaliku kogukonna hallata ja vallata. Leiti, et korrastamist vajab kogu selle haldamise temaatikaga seonduv. 

Teise olulise teemana käsitleti noortega seonduvat huvitegevust ja treeninguid. Ühe olulise punktina toodi välja, et vald peaks lisaks spordiharrastusele toetama ka seda, et tekiks treenereid just oma vallast, toetada võiks nende koolitamist. Seeläbi jääks nii mõnigi noor ilmselt koduvalda just sellesse valdkonda tööle.

Kolmanda suure teemana räägiti erinevatest üritustest. Igas piirkonnas on mitmeid pika traditsiooniga üritusi, mida peab säilitama ja arendama. Samas peaks juurde tekkima üritusi, sarju mis seoks kõiki valla piirkondi ühtseks kogukonnaks. Lähema aja väljakutsed on selles osas Peipsiäärsete valdade talimängud mis 2019 aastal on meie valla korraldada, samuti iga-aastane uisumaraton. Räägiti ka rahast. Spordihoone juhataja innustas klubisid olema aktiivsed kirjutama projekte leidmaks rahastust oma ideedele. 01.november on Mustvee vallale projektide esitamise tähtaeg. Käimas on valla uue eelarvestrateegia arutelu, kus võiks olla ilmselgelt rohkem tähelepanu spordirajatistele. Ühe näitena rajatisest mis vajab kiiret seisukohavõttu on Mustvee linna spordihoone. Spordihoone on ehitatud pea veerand sajandit tagasi ja ainuke asi mis on märkimisväärselt parendatud on 3 aastat tagasi vahetatud saali põrand. Seda, et olukord pole kiita nentis ka vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon oma väljasõiduistungil spordihoonesse.

Ja viimase suure teemana käsitleti eile info liikumist laiemas plaanis. Siin on ette näidata ka käegakatsutav ja silmaga vaadatav tulemus. Nimelt on valminud uue valla spordielu kajastav veebileht aadressiga www.spordikeskus.mustvee.eu. Leht mida kogu spordikogukond peaks nüüd sisuga täitma hakkama.

Igal juhul oli väga sisukas kohtumine kõigile, sest nagu öeldud oli see esimene kord ühendvallas kus eri piirkondade omaala tegijad kokku ja tuttavaks said. Koostegemises peitub jõud ja ainult selliselt tegutsedes viime me spordi asja Mustvee vallas edasi.

Tiit Tammaru
Mustvee spordihoone juhataja