« Tagasi

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise järgmise Mustvee vallas asuva kinnisasja müümiseks:

Jõgeva maakond Mustvee vald Võtikvere küla Prügila kinnisasi (48601:001:0039; pindala 5,33 ha; sihtotstarve jäätmehoidla maa) ˗ alghind 16 520.-, tagatisraha 1 650.-.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.12.2018.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee