« Tagasi

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse

keskkonnaspetsialisti ametikohale

Ametikoha eesmärk on Mustvee valla territooriumil keskkonnaalase tegevuse koordineerimine, keskkonnakaitselise tegevuse ja jäätmemajanduse korraldamine ning keskkonnajärelevalve teostamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • Erialast haridust;
 • Õigusliku regulatsiooni tundmine haldusmenetluse, keskkonnakaitse ja keskkonnajärelevalve osas;
 • Oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • Head suhtlemis- ja väljendusoskust;
 • Eesti keele oskust kõrgtasemel, vene keele valdamist ametialase suhtluse tasemel;
 • B-kategooria juhiluba.

Pakume:

 • Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • Võimalust panustada uue omavalitsuse arendamisse;
 • Toredat töökollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • Avaldus koos kinnitusega, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • CV
 • tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;

Tööle asumise aeg: november 2018

Asukoht: Mustvee vallavalitsus, Mustvee linn

Kandideerimistähtaeg: 15. november 2018

Dokumendid palume esitada e-posti aadressile info@mustvee.ee.

Lisainformatsioon: Enn Kurg, enn.kurg@mustvee.ee, 5340 8942.