« Tagasi

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Mustvee Spordihoone juhataja ametikohta täitmiseks

Kandidaadi tööülesanneteks on igapäevane Mustvee Spordihoone juhtimine, teiste Mustvee valla spordihoonete ja -rajatiste haldamise korraldamine, Mustvee valla sporditöö korraldamine ning koordineerimine, spordivaldkonna projektide planeerimine ja elluviimine ning maakonna spordiühendustega suhtlemine, koostöö maakonna teiste sporditööga tegelevate asutustega ning spordiinfo vahetamine.
 
Kandideerijatele esitatavad nõuded:
kõrgharidus, teadmised digitaalsest asjaajamisest ja infotehnoloogia kasutamise oskus,  juhtimiskompetentsus ning -kogemus. 

Kasuks tuleb: eelnev projektide koostamise ja projektijuhtimise kogemus, töökogemused sporditegevuse korraldamisel või treeneri töökogemus.

Konkursil osalemiseks esitada: motiveeritud avaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, tegevuskava Mustvee Spordihoone juhina (kuni kaks A4) ja kandidaadi soovil muud dokumendid.
 
Tööle asumise aeg: september 2018
Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 21. augustiks 2018 Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu 28, Mustvee 49603 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile cv@mustvee.ee. märgusõnaga „Spordihoone juhataja konkurss" 
Täiendav info telefonil 5056797, Raivo Vadi  (Mustvee valla haridus- ja noorsootöö nõunik).