« Tagasi

Mustvee Vallavalitsus kuulutab konkursi Voore Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks

 

Kandideerijatele esitatavad nõuded:

vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;

teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja eelarvelise asutuse majandamise alustest;

juhtimiskompetentsus ja -kogemus

haridusvaldkonnas töötamise kogemus;

koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda.

Konkursil osalemiseks esitada:

motiveeritud avaldus koos palgasooviga;
elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

visioon Voore Põhikooli juhtimisest ja arengust (kuni kaks A4);
muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg: veebruar 2018

Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 22. jaanuariks 2019 Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu 28, Mustvee 49603 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile cv@mustvee.ee. märgusõnaga „Direktori konkurss"

Täiendav info telefonil 5056797, Raivo Vadi  (Mustvee valla haridus- ja noorsootöö nõunik).