« Tagasi

Konkurss SA Voore Aktiviseerimiskeskus juhatuse liikme ametikohale

Kandideerimise eelduseks on:

 • vähemalt keskharidus;
 • eesti keele valdamine;
 • majandusalased üldteadmised ja teadmised asutuse finantsjuhtimisest;
 • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
 • kultuurivaldkonna tundmine ja töötamise kogemus;
 • kultuuritegevuse korraldamiseks lisavahendite hankimise oskus;
 • hea suhtlemisoskus;

Kandideerijal palume esitada:

 • kirjalik avaldus, motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • visioon Voore Aktiviseerimiskeskuse juhtimisest ja arengust (kuni kaks A4);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg: 01.03.2019

Dokumendid palume esitada hiljemalt 12.02.2019 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil ilona.tars@noopk.ee

Lisainformatsioon:

Ilona Tars

Sihtasutuse Voore Aktiviseerimiskeskus nõukogu esimees

ilona.tars@noopk.ee