« Tagasi

Mustvee Vallavalitsus kuulutab välja konkursi väärteomenetleja ametikohale

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse

väärteomenetleja ametikohale

Ametikoha peamised tööülesanded:

järelevalve teostamine;

selgitab välja väärtegude toimepanijad;

väärtegude menetlemine;

ettekirjutuste koostamine ja sunniraha rakendamine;

avaliku korra tagamisel osalemine.

Kandidaadilt eeldame:

kõrgharidus;

vähemalt 2-aastast töökogemust järelevalve-, õigus- või korrakaitse valdkonnas;

eesti keele valdamist kõrgtasemel;

vene keele valdamist suhtlustasandil;

oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;

oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada;

B-kategooria autojuhilubade olemasolu;

head suhtlemis- ja väljendusoskust.

Pakume:

motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;

toredat töökollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

Avaldus koos kinnitusega, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;

CV;

tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Tööle asumise aeg: aprill 2019.

Asukoht: Mustvee Vallavalitsus, Mustvee linn.

Kandideerimistähtaeg: 21. märts 2019.

Dokumendid palume esitada e-posti aadressile info@mustvee.ee.

Lisainformatsioon: Enn Kurg, e-post: enn.kurg@mustvee.ee, tel. 5340 8942