« Tagasi

Kohalikel teedel kehtestati massipiirangud alates 21. märtsist

Kehtestada alates 21. märtsist 2019 Mustvee vallale kuuluvatel  ning avalikus kasutuses olevatel teedel liikluspiirang mootorsõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni, v.a operatiivveod. 
Vältimatu veose korral taotleda Mustvee Vallavalitsuselt kirjalik nõusolek liikluspiirangu ajal tee kasutamiseks.
Liikluspiirangu lõpetab Mustvee Vallavalitsus korraldusega.