« Tagasi

Koolivõrgu ümberkorraldamise avalik arutelu Mustvee Lasteaias

Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamise viimane - kuues avalik arutelu toimus Mustvee Lasteaias 12.veebruaril

Koosoleku avasõnad lausus vallavanem Märt Kraft, kes kutsus kõiki haridusküsimustes kaasa mõtlema, ettepanekuid tegema jne.

Haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi rääkis kohalolijatele haridusvõrgu hetkeolukorrast ja tutvustus otsuse eelnõu.


Laste arv väheneb vallas aasta aastalt. Selleks, et  tagada lastele kvaliteetne haridus ja kaasaegne õpikeskkond on vaja teha koolivõrgus ümberkorraldusi.


Koosolekul jäid kõlama ettepanekud, et Lohusuu lapsed võiksid käia nii lasteaias kui ka koolis Mustvees ning Mustveesse tuleks valla  hariduskeskus.

Lasteaia direktor Maris Rohtla rääkis võimalusest liituda alates 2020. a augustist varajase keeleõppe programmiga. Mustvee Lasteaed liituks projektiga, kus õppetöö toimuks kahes keeles ja vene keelt kõnelevad lapsed saaksid varakult ka eesti keeles suhelda.

Avaldati ka arvamust, et kakskeelsele õppele võiks üle minna juba sõimerühmast.

Mustvee Lasteaed asub kahes erinevas hoones Mustvees ja Tihedal.

Kokku on lasteaias 5  rühma, kokku 59 lapsega. Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti ja vene keeles.

Kokku osales koosolekul  44 inimest

 

Krista Pint
avalike suhete spetsialist