« Tagasi

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2019. aasta rakenduskava meetmetele M1 ja M2

 

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2019. aasta rakenduskava meetmetele M1 ja M2.


Meetmemahud:
M1 - Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine - 200 000 €
M2 - Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks -125 000 €

M3 (Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine) sellel aastal ei avane. Juhul kui aasta jooksul koguneb projektidest jääke, avame M3 meetme 2020. aastal.

Taotlusvoor on avatud 06.-13. septembril 2019 kell 17:00 (taotlemine uue e-PRIA kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamistulemusi on oodata novembri lõpuks. Abikõlblik piirkond on Alutaguse vald ja Mustvee valla osana endiste Lohusuu ja Avinurme valdade geograafilised territooriumid.

Vooru infopäev toimub augusti teises pooles.

Täpsem info: www.pakmty.ee