Soovime hinnapakkumist 50 Chromebook sülearvuti soetamiseks.

Pakkumuskutse pikendamine "Chromebook sülearvutite ostmine"

Soovime hinnapakkumist 50 Chromebook sülearvuti soetamiseks.

Ehitustööde ajal kiriku kiviaia  äärde autode peatumine ja parkimine (v.a.buss) keelatud. Lammutatud paviljoni väikeplokke(600x300x200mm)on tasuta saadaval.

Seoses Avinurme vana bussiootepaviljoni lammutus- ja uue ehitustöödega on ajutine bussipeatus viidud 20m apteegi poole.

Ehitustööde ajal kiriku kiviaia  äärde autode peatumine ja parkimine (v.a.buss) keelatud. Lammutatud paviljoni väikeplokke(600x300x200mm)on tasuta saadaval.

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavolikogu on 13.10.2021.a otsusega nr 57  vastu võtnud Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ning...

Mustvee valla üldplaneeringu avalik väljapanek

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavolikogu on 13.10.2021.a otsusega nr 57  vastu võtnud Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ning...

Istungit võimalik jälgida VOLISe vahendusel
Voore Seltsimajas 11.10.2021, kell 17.00

Kultuurientusiastide ümarlaud

Voore Seltsimajas 11.10.2021, kell 17.00

Kutsun ümarlauda spordiga sinapeal olevaid entusiaste, et rääkida valla sporditegemistest ja valukohtadest. Arutame, mis on hästi ja millele peab tähelepanu pöörama. Kohal on Mustvee valla...

Vallavanem: Kutsun ümarlauda spordiga sinapeal olevaid entusiaste

Kutsun ümarlauda spordiga sinapeal olevaid entusiaste, et rääkida valla sporditegemistest ja valukohtadest. Arutame, mis on hästi ja millele peab tähelepanu pöörama. Kohal on Mustvee valla...

18.10.2021, kell 10.00 - Avinurme Kultuurikeskus

Silmade kontroll ja prillide müük

18.10.2021, kell 10.00 - Avinurme Kultuurikeskus

Keskkonnaamet teatab Voore seafarmi keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest. Sarmeks Grupp OÜ soovib kompleksloa taotluse kohaselt käitises hakata kasvatama nuumsigu...

Sarmeks Grupp OÜ Voore seafarmi KMH aruande avalikustamine

Keskkonnaamet teatab Voore seafarmi keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest. Sarmeks Grupp OÜ soovib kompleksloa taotluse kohaselt käitises hakata kasvatama nuumsigu...

1.november on Mustvee vallas tähtaeg MTÜde tegevustoetuse taotlemiseks Mustvee vallas ja/või Mustvee valla elanike kasuks tegutsevatel ühendustel.  Toetuse andmise eesmärk on...

MTÜ-de toetuste tähtaeg on 1.november 2021

1.november on Mustvee vallas tähtaeg MTÜde tegevustoetuse taotlemiseks Mustvee vallas ja/või Mustvee valla elanike kasuks tegutsevatel ühendustel.  Toetuse andmise eesmärk on...

Alates 7.oktoobrist suletakse Mustvee vallas Avinurme ja Kääpa Coop kauplustes olevad AS Eesti Post postipunktid. Niikaua kui leitakse uued kohad postipunktide osas saab kasutada "kirjakandja...

Kirjakandja tellimine

Alates 7.oktoobrist suletakse Mustvee vallas Avinurme ja Kääpa Coop kauplustes olevad AS Eesti Post postipunktid. Niikaua kui leitakse uued kohad postipunktide osas saab kasutada "kirjakandja...

4. oktoobril kell 17.15 Mustvee sadamas

PRESIDENDI RATTARETK PEIPSIMAAL

4. oktoobril kell 17.15 Mustvee sadamas

Kodus hääletamiseks saab taotlusi esitada 15. - 17. oktoobril.

Kodus hääletamine 2021. a kohalike omavalitsuste valimistel

Kodus hääletamiseks saab taotlusi esitada 15. - 17. oktoobril.