« Tagasi

Riigivara võõrandamine

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25.05.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee." 

Mustvee vald Avinurme alevik Siilu 48601:001:0291 11250 m² M100% 2880.- 
Mustvee vald Laekannu küla Jospra 16401:001:0282 7285 m² S100% 2040.- 
Mustvee vald Ulvi küla Pumbajaama 16402:003:0356 2992 m² M100% 370.-