« Tagasi

Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus kuulutab välja avaliku konkursi logopeedi ja eripedagoogi ametikohtade täitmiseks

Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus on Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus, mis osutab hariduse tugiteenuseid Mustvee valla lastele ja noortele, haridusasutuste juhtidele, õpetajatele, spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Logopeedi ametikoha eesmärk on tagada õpiabi kirjutamis- ja lugemispuuetega ning kõneravi vajavatele õpilastele.

Eripedagoogi ametikoha eesmärk on hariduslike erivajadustega õpilaste õppetegevuse ettevalmistamine, õpetajate nõustamine IÕK koostamisel, lastevanemate nõustamine erivajadustega laste arendamisel ja nende toimetuleku toetamisel.

Kandidaatidele esitatavad nõuded: erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, väga hea eesti keele oskus (kasuks tuleb ka vene keele oskus), hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada, infotehnoloogia kasutamise oskus, B-kategooria juhiload.

Konkursil osalemiseks esitada motiveeritud avaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus,  ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 20. novembriks 2020 Mustvee Valla Hariduse Tugikeskusele aadressil Tartu 28, Mustvee 49603 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile tugikeskus@mustvee.ee 

Täiendav info telefonil 5300 9220, Riina Koolmeister  (Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse juhataja).