« Tagasi

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist alates 12.veebruarist

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2021. aasta rakenduskava meetmetele M1.

Meetmemaht: M1 - Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine - 50 000 €

Taotlusvoor on avatud 12.-19. veebruaril 2021 kell 15:00ni (taotlemine e-PRIA kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamistulemusi on oodata aprilli keskpaigaks. Abikõlblik piirkond on Alutaguse vald ja Mustvee valla osana endiste Lohusuu ja Avinurme valdade geograafilised territooriumid.

08.09.2020 toimunud üldkoosolekul otsustati kinnitada 2021. aasta rakenduskava M1 taotlusvoor järgmiste piirangutega:
* piirata maksimaalset toetussummat, toetuse maksimaalne suurus kuni 10 000 € ühe taotluse kohta ja toetuse määr kuni 60% abikõlblikest kuludest;
* piirata toetatavaid tegevusi: lubada vaid investeeringud sisustusse ja seadmetesse.
* mitteabikõlblikud tegevused: projekteerimine, renoveerimine ja ehitamine; maastikusõiduki, veesõiduki või mootorsõiduki ostmise ja liisimise kulud.

 

Lisainfo: www.pakmty.ee