« Tagasi

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 28. istung

Mustvee Vallavolikogu II koosseisu 28. istung toimub kolmapäeval, 31. jaanuaril 2024 algusega  kell 16.00 Mustvee Kultuurikeskuses

Istungi päevakorra projekt:

 1. Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine, ettekandja P. Tomson
 2. Mustvee valla 2024. aasta eelarve eelnõu esimene lugemine ja järgnev menetlemine, ettekandja T. Treial
 3. Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, ettekandja I. Kullam
 4. Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri, ettekandja I. Kullam
 5. Loa andmine riigihanke ,,Kasepää piirkonna tänavavalgusteenus" korraldamiseks, ettekandja K. Karu
 6. Mustvee valla teenetemärgi andmine, ettekandja Ü. Rosin
 7. Ülevaade volikogu komisjonide eelmise aasta tööst, ettekandjad volikogu komisjonide esimehed
 8. Mustvee Vallavolikogu 2024. aasta korraliste istungite ajakava, ettekandja Ü. Rosin
 9. Vaideotsus vaide tagastamise kohta vaides Mustvee Vallavolikogu 20.12.2023 otsuse nr 61 kehtetuks tunnistamiseks, ettekandja M. Soop
 10. Vallavanema info
 11. Muud küsimused

Istungi materjalidega saab tutvuda: https://volis.ee/gvolis/avalik/istungid/82659?kid=339519
Otseülekanne istungilt: https://youtube.com/live/QiztZbMtRqg?feature=share