« Tagasi

Alates 1.augustist 2024 hakkab Mustvee vallas kehtima uus koduteenuse hind

Alates 1.augustist 2024 hakkab Mustvee vallas kehtima koduteenuse uus hind – 4 eurot üks tund. Seni kehtinud teenuse paketipõhised hinnad kaotavad kehtivuse. Enne hinna muutumist sõlmitud lepingud vormistatakse piirkonna sotsiaaltöö spetsialistide poolt ümber kolme kuu jooksul uue hinna kehtima hakkamisest, s.o hiljemalt 31.oktoobriks 2024.  Lepingu ümbervormistamise käigus viiakse läbi kliendi kodus ka uus abivajaduse hindamine. Selleks lepitakse kliendiga eelnevalt kokku sobiv aeg. Kõik koduteenuse kliendid on saanud juunis 2024 kirjaliku teavituse hindade muutumise kohta.

 

Koduteenuse hinna ja tasumise korra kehtestamine