« Tagasi

Liikumine Peipsi järve jääl alates 19.jaanuarist

Alates 19.01.2021, on lubatud väljumine jalgsi ja maastikusõidukitega, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvedele, viibimine järvedel on lubatud kuni piirirežiimieeskirjaga kehtestatud viibimiskeelu alani. 

Politsei- ja Piirivalveamet