« Tagasi

HANGE „Avinurme bussiootepaviljoni ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine“

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust „Avinurme bussiootepaviljoni ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine" alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korras. Hankemenetlus viiakse läbi kooskõlas riigihangete seaduse,  Mustvee valla hankekorra ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

Hanke eesmärgiks on Avinurme aleviku uue bussiootepaviljoni, (s.h olemasoleva bussipaviljoni lammutamine, ehitusprojekti järgse bussiootepaviljoni ehitamine, kommunikatsioonide rajamine ja ühendamine olemasolevate võrkudega), ehitustöödele omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmine.

Pakkuja peab olema hanke algamisele eelneva 24 kuu (kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani) jooksul täidetud vähemalt 2 sarnase objekti ehitustööde omanikujärelevalve teenust.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 10.05.2021 kell 16:00 e-postiga aadressile info@mustvee.ee

Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 30 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

Hankija tunnistab kirjaliku otsusega edukaks madalaima hinnaga pakkumuse. Otsusest teavitab hankija kõiki sel hetkel hankemenetluses osalevaid pakkujaid 3 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest e-posti teel.

Link riigihankele (viitenumber 231607) https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2776292/general-info