« Tagasi

Mustvee valla teede höövelduse hange

Mustvee vallavalitus palub hinnapakkumust valla kruusateede hööveldamiseks Võtikvere,  Kasepää, Avinurme,  Lohusuu, Kääpa, Voore piirkonnale.. Pakkumus kehtib kogu nimetatud piirkondade valla teede hööveldamiseks.

Pakkumuses näidata greideri töötunni hind koos käibemaksuga. Antud pakkumuse aluseks on  sõlmida leping   kaheks  (2 aastat) , aastatel 2024 – 2025)  Mustvee valla kruuskatendiga  teede hoolduse (greiderdamise teostamiseks aastatel  2024 ja 2025). Hankija  eesmärgiks on olemasolevate teede võimalikult parim hooldus. Hoolduse hange  sisaldab kruuskatendiga teede profileerimist , tee servade laiendamist sisse hööveldamisega ja purustusega.  Leping ei sisalda teedele kruuskatendi lisamist ega  muid teeholdusega seotud töid. Hooldatavate teede nimekiri ja skeemid kaasatakse lepingu sõlmimisel. Soovime pakkumuste esitamist 25.03.2024 kell 12.00 aadressil info@mustvee.ee  ja kalev.karu.@mustvee.ee