« Tagasi

Hange "Lohusuu aleviku ja Avinurme aleviku kergliiklusteede omanikujärelevalve teostaja leidmine"

Mustvee Vallavalitsus soovib omanikujärelevalve hinnapakkumist Mustvee vallas rajatavate  Lohusuu aleviku ja Avinurme aleviku kergliiklusteedele. Omanikujärelevalve tööülesannete hulka kuulub ehitusprojektide analüüs, omanikujärelevalve teostamine ehituse käigus, ehituskoosolekute läbiviimine ning protokollimine.

Lohusuu aleviku kergliiklustee projekt on valmis, tee on kavandatud aleviku keskusest Jõhvi – Tartu- Valga mnt kaudu Peipsi järve rannaalale, pikkusega ca 1 km. Hanke viitenumber 228415.

Avinurme aleviku kergliiklustee projekt valmimas, tee paikneb tugimaantee Iisaku - Tudulinna – Avinurme ääres, pikendades olemasolevat kergliiklusteed kahes lõigus, kogupikkusega ca 1 km. Hanke viitenumber 228341.

Tehnilised tingimused omanikujärelevalve teostamiseks:

1. Mustvee valla Mustvee linna ja Kasepää küla ühendava uue kergliiklustee rajamisel ja

olemasoleva kergliiklustee parendamisel nimetatud lõikudes omanikujärelevalvet tegev insener

peab omama kutsestandardit: diplomeeritud teedeehitusinsener, vähemalt tase 7.

2. Omanikujärelevalvet tegeval inseneril peab olema kolme aastane järelevalve tegemise

kogemus sarnastel teedeehituse objektidel.

3. Teede järelevalveinsener peab omama õigust teede ehituse omanikujärelevalve teostamiseks

vastavalt oma elukohamaa seadustele.

Hinnapakkumisel esitada kolme sarnase omanikujärelevalve objekti andmed (objekti nimi,

ehitusmaksumus, tellija vabas vormis).

Hinnapakkumine esitada teisipäevaks, 13. aprilliks 2021.a kella 10:00 e-posti aadressile

info@mustvee.ee.

Info Kalev Karu
e-post: kalev.karu@mustvee.ee

Tel. 505 4944

Lohusuu kergliiklustee

Avinurme kergtee trassikoridor lõik 1

Avinurme kergtee trassikoridor lõik 2