Kääpa küla jalg- ja jalgrattatee ehitamine

Projekti raames rajatakse Mustvee vallas Kääpa külas 703 meetrine jalgratta- ja jalgtee, mis loob inimestele ohutu ja mugava võimaluse igapäevaselt jalgsi ja jalgrattaga liikumiseks ning tagab parema ligipääsu teenustele, ühistranspordile ja töökohtadele. Projekti tulemusena väheneb autokasutamise vajadus piirkonnas ning suureneb jalgrattaga või jalgsi liikujate osakaal. Rajatud tee lahendab Kääpal olulist kergliikluse korraldamise kitsaskohta, aidates kaasa liiklusohutuse suurendamisele.

Projekti on rahastanud Euroopa Liit – NextGenerationEU summas 140 000 eurot.