« Back

Mustvee Vallavara lihtmenetlusega hange“ Küttepuude ostmine 2022/2023a kütteperioodiks Kääpa katlamajale“

1. Hankija andmed:

Mustvee Vallavara
Tartu tn 28  Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgevamaa
Kontaktinfo: Aare Uleksin, tel  511 2513, e-post: aare.uleksin@mustvee.ee

2.Hankemenetluse liik: Lihthankemenetlus

Hange on korraldatud lihthankemenetlusena, sest Hankija hinnangul jääb tellitava kauba maksumus alla riigihanke seaduses sätestatud avatud hanke piirmäära.

3. Hankedokumentidega tutvumine:

Hange avalikustatakse Mustvee valla kodulehel www.mustvee.ee ning saadetakse küttepuitu tarnimisega ettevõttele.

4. Hanke kirjeldus ja tingimused

Mustvee Vallavara soovib  saada hinnapakkumist küttepuude ostmiseks 2022/23a kütteperioodiks.
Soovitav ostukogus 400 tm.
Küttepuid (3m) soovime tellida Kääpa katlamaja laoplatsile kuude lõikes järgmiselt:

oktoober         2022-     100tm
november       2022-      100tm
detsember       2023-     100tm
jaanuar            2023-     100tm
Kokku:                           400tm

Erandkorras tellimuse esitamisel (kogus 30tm) tarnida küttepuud 2 ööpäeva jooksul.

3. Hanke teostamise hind

Hinnapakkumised (ühe tihumeetri kohta koos kohale veoga, ilma käibemaksuta) palun esitada

HD vorm 2 maksumuse esildisel 20.juuliks 2022 e-postile: aare.uleksin@mustvee.ee

Pakkumuse hind peab kehtima kuni 01.03.2023.

4. Kirjalik kinnitus, et puuduvad riigihangete seaduses hankest kõrvaldamise alused

 HD vorm 1

5.  Pakkumuste tagasilükkamine

Hankija jätab enesele õiguse tagasi lükata pakkumuse või kõik pakkumused, kui:

4.1. Pakkumus või ükski pakkumus ei vasta pakkumuskutses esitatud tingimustele; 

4.2. Pakkumuse või kõikide pakkumuste hinnad ületavad Hankija poolt planeeritud eelarvet.

5.   Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine

Hankija võrdleb ja hindab pakkumusi maksumuse alusel. Edukaks tunnistatakse pakkumus milles pakutud küttepuude hinnad on madalaimad.

6.   Hankelepingu maksetingimused

6.1. Küttepuude eest tasumine toimub vastavalt kuu lõpus esitatud Tellija poolt aktsepteeritud  (veoselehtede) ja arve alusel. Arve tasumise tähtaeg on arve esitamisest kuni 15 päeva.

7.  Lepingu tingimused

7.1  Ostu-müügilepingu sõlmib Mustvee Vallavara tähtajaga kuni 01. märts  2023 a.

 

Lisatud failid:
Küttepuude hanke kirjeldus 2022-2023 (002).pdf
Vorm 1_ kinnitus HM kõrvaldamise aluste puudumise kohta 1.doc 
Vorm 2_maksumuse esildis 2.docx